Procesfinanciering

Procesfinanciering is betrekkelijk nieuw in Nederland.

Het voeren van een juridische procedure kost geld.
Helaas ook als u in uw recht staat.
Te vaak zien financieel zwakkere partijen af van een gang naar de rechter vanwege de kosten en de onzekerheid van de uitslag.
Zeker als de tegenpartij financieel en/of ook juridisch, sterker is. Of lijkt.
Onwillige schuldenaren bluffen nog wel eens.

BMS Procesfinanciering biedt een oplossing die u tegen NUL risico optimale kansen geeft uw gelijk te halen. No-cure-no-pay.

Procesfinanciering, hoe werkt het ?

U legt uw zaak voor aan BMS Procesfinanciering BV ( BMS ). Dat kan via het aanvraagformulier .
Eerst even bellen of een mail sturen met uw gegevens werkt echter sneller.
Na een eerste contact, mits wederzijds als positief ervaren, vult u dan het aanvraagformulier volledig in, dat het minimum omvat wat BMS voor een gedegen analyse en een eventueel proces nodig heeft. BMS analyseert de zaak en uw kansen op gelijk. Naast uiteraard de verhaalbaarheid van een eventueel vonnis op de tegenpartij. Deze analyse is vrijblijvend en kost u niets.

rechtspraak

Mocht BMS de zaak over willen nemen, dan wordt er een overeenkomst gesloten. Daarbij neemt BMS uw vordering over. Daarmee gaat BMS aan de gang en worden alle stappen genomen om de debiteur tot betalen te bewegen of te dwingen. Inclusief eventueel dagvaarding, rechtsgang, indien nodig ook in hoger beroep. Maar ook in overleg met de schuldenaar, inmiddels de formele debiteur van BMS, waaronder het zo mogelijk onderhandelen van een passende minnelijke schikking.

Dit alles kost u niets. Alle kosten worden door BMS gedragen en/of voorgeschoten.

Bij een gunstige uitspraak en vervolgens goed verlopen incassotraject, of schikking, komen de gelden binnen bij BMS. Daar worden dan eerst alle gemaakte kosten van voldaan. Uiteraard zijn die gemaakte kosten waar mogelijk ook op de debiteur verhaald en maken dus onderdeel uit van het totale ontvangen bedrag. Na aftrek van genoemde kosten keert BMS een groot deel van het resterende bedrag uit aan u. Een kleiner percentage blijft bij BMS als vergoeding voor genomen risico en financiering. Deze percentages zijn meestal 70-30 , maar afwijkende percentages kunnen voorkomen. Dit wordt in de cessieovereenkomst vooraf vastgelegd.

U kunt zelf uw zaak aan ons voorleggen. Maar ook deurwaarders, accountants en andere adviseurs schakelen BMS in als een kansrijke zaak blijft liggen of niet doorgezet wordt.

Een speciale positie hebben curatoren. Vaak liggen er wel vorderingen, maar heeft de boedel onvoldoende geld, tijd en middelen om tot inning over te gaan. Ook hier biedt BMS een goede oplossing, ook in samenwerking met een pandhoudende bank.

wetboekProcesfinanciering is een risicodragende investering in de kosten van een rechtszaak.
Het is weliswaar vrij nieuw in Nederland, maar wereldwijd een bewezen instrument voor de financiering van rechtszaken.
BMS verstrekt procesfinanciering voor alle soorten vorderingen met een claimwaarde vanaf € 25.000,– , maar meestal (wat) hoger.
Ook treedt BMS Procesfinanciering BV op tegen financieel sterke partijen.

Dit is mogelijk doordat wij volledig onafhankelijk opereren. Als vergoeding ontvangt BMS een aandeel in de opbrengst van de rechtszaak, maar uitsluitend bij succes.
Procederen met procesfinanciering is dus financieel risicoloos: no cure no pay.

Bij acceptatie van een aanvraag tot procesfinanciering, maken wij heldere afspraken over het aandeel dat ons toekomt indien de zaak tot betaling leidt. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: Indien de zaak niets oplevert, betaalt u ons niets.
In alle zaken die BMS overneemt en/of financiert nemen wij het management van de rechtszaak op ons.

Drie modellen

BMS Procesfinanciering kent binnen haar kernproduct, namelijk het wegnemen van financiële risico’s voor partijen met een vordering op een derde, drie verschillende modellen. In alle gevallen gaat het risico voor u naar nihil, alhoewel er uiteraard ook altijd maatwerk mogelijk is waarbij er risico en opbrengsten gedeeld worden.

  1. 100% overname van de vordering door BMS. U ontvangt rond de 70% van het incassoresultaat, inclusief verhaalde kosten, minus door BMS daadwerkelijk gemaakte externe kosten. Dit is het meest gangbare model.
  2. 100% overname van de vordering door een externe partij tegen een percentage van de vordering. Dit zal in praktijk een relatief gering percentage zijn, maar het voordeel is dat u ‘het boek kunt sluiten’ en over cash beschikt. Dit is interessant als u ‘kort bij kas’ zit en geen tijd heeft om een procedure af te wachten.
    Dit is ook een interessante optie voor curatoren met complexe debiteuren portefeuilles.
  3. Financiering van de proceskosten, met behoud van uw advocaat en u als procespartij. Ook dan wordt de incasso opbrengst uiteraard aan BMS gecedeerd en zal de vergoeding voor BMS rond de 30% liggen. Dit is puur maatwerk. Nodig voor zeer complexe zaken waar uw inbreng en die van uw advocaat of andere adviseur(s) bovengemiddeld nodig is.

In alle gevallen neemt BMS het management en de beslissingsbevoegdheden van en binnen de procedure voor 100% over.
Dat is logisch, want BMS financiert en neemt dus het risico.
Welke van de drie opties de voorkeur geniet hangt volstrekt af van iedere specifieke situatie.
BMS bespreekt dit open met u na analyse van de zaak, in combinatie met uw financiële positie en verdere omstandigheden.

Kortom:

Met nul risico heeft u een goede kans op rond de 70% van uw oorspronkelijke vordering plus gemaakte kosten.

Geen kosten, ook niet als de zaak verloren wordt.

BMS Procesfinanciering neemt uw zaak over. U heeft geen kosten meer, ook niet als de zaak verloren wordt. De vergoeding voor BMS komt uit de toegewezen vordering. Niet van u.
Het is een vorm van ‘no cure no pay’ – wordt de vordering of claim niet toegewezen, dan heeft u vanaf het moment dat u bent gaan samenwerken met BMS geen kosten meer.

De formele huidige situatie.

In Nederland is het advocaten niet toegestaan no-cure-no-pay te werken.
Dit betekent dat indien u zich wendt tot een reguliere advocaat, u zondermeer diens uren moet betalen, plus de via deze advocaat lopende griffierechten en ander kosten. Zonder enige garantie op succes.

BMS Projectfinanciering lost dit voor u op.
Wij nemen de vordering over, wij nemen de kosten van het procederen voor onze rekening en indien er succes geboekt wordt, dan ontvangt u rond de 70% van de oorspronkelijke vordering minus daadwerkelijk gemaakte kosten.

Wanneer schakelt u BMS Projectfinanciering in ?

U kunt een beroep doen op BMS Procesfinanciering voor zaken met een belang van minimaal € 25.000. Dat kunnen ook zaken zijn die al onder de rechter zijn, maar dat hoeft niet.

Lees hier hoe wij uw zaak beoordelen.

Snel een beslissing.

Als u ons volledig heeft geïnformeerd over uw zaak, nemen wij snel de beslissing: We doen de zaak wel of niet.
In principe binnen 7-14 dagen.
U betaalt nimmer beoordelingskosten. Is de beslissing positief, dan ontvangt u ons voorstel. Daarin vindt u ook de afspraak over het vergoedingspercentage als de zaak tot betaling leidt. Wij beoordelen onder meer.

  • De inhoud van de vordering;
  • De waarde van de vordering;
  • Een eventuele tegenvordering;
  • De verhaalbaarheid van de vordering;
  • Het verwachte tijdspad en de kosten.

Met vriendelijke groet,

 

Het BMS Procesfinanciering team.

 

Reacties zijn gesloten.