Stroomschema aanvraagprocedure

 1. Initieel contact ( e-mail, telefoon of beknopt ingevuld aanvraagformulier ).
 2. Overleg of verdere aanvraag zinvol is. Telefonisch.
 3. Aanvraagformulier volledig invullen.
 4. Eventueel nadere informatie-uitwisseling.
 5. Persoonlijke ontmoeting.
 6. Haalbaarheidsoordeel, zowel t.a.v. de casus als de verhaalbaarheid.
 7. Voorstel door BMS Procesfinanciering.
 8. Acceptatie door eiser.
 9. Tekenen cessie- en behandelingsovereenkomst.
 10. BMS Procesfinanciering neemt de zaak ter hand.

  Opmerkingen
 • De tijdsduur tussen 1. en 10. is afhankelijk van de complexheid van de zaak en de snelheid en compleetheid van de door eiser aan te leveren gegevens.
 • BMS streeft naar een voorstel binnen 14 dagen, na ontvangst van alle informatie; Bij voorkeur eerder.
 • Afwijzing zal in praktijk sneller gaan dan acceptatie.
 • Op ieder moment van de aanvraagprocedure kan BMS beslissen de zaak niet aan te nemen, zoals eiser kan beslissen niet met de procedure door te gaan.
 • In alle gevallen van non-acceptatie vernietigt BMS alle ontvangen stukken.
 • De aanvraagprocedure, inclusief tussentijdse adviezen, is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Reacties zijn gesloten.