Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert BMS Procesfinanciering niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel, en/of accuraat is.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van BMS Projectfinanciering BV. Bij eventueel refereren aan de inhoud van deze site is het wijzigen van de inhoud daarvan uitdrukkelijk verboden.

Op deze website vindt u een globale omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van BMS Procesfinanciering. Wij doen uitdrukkelijk geen openbaar aanbod tot het aangaan van overeenkomsten. Daartoe zijn wij slechts bereid wanneer wij van mening zijn dat uw zaak zich daarvoor leent. Aan een individueel aanbod dat wij doen kunnen andere voorwaarden verbonden worden dan algemeen op deze website omschreven.

Op alle activiteiten van BMS Procesfinanciering zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Reacties zijn gesloten.