Grenzen van BMS Procesfinanciering

BMS Procesfinanciering hanteert meestal een ondergrens van € 25.000,=
Dat is om pragmatische redenen. Het is geen formele ondergrens.
Ten eerste kunnen de meeste zaken onder de €25.000,= zonder advocaat aangekaart worden bij de kantonrechter.
Of dat altijd verstandig is, is een open vraag.
Er blijven uiteraard wel kosten ( deurwaarder, griffierechten, etc. ) aan verbonden.
Dus is gekozen voor een minimum van € 25.000,= , met een open mind vanuit BMS voor lagere vorderingen.
Waarbij het een ieder duidelijk zal zijn dat dit soort zaken snel en vlot geregeld moeten kunnen worden.

Aan de andere kant wil BMS Procesfinanciering de drempel voor minder draagkrachtigen graag laag houden.
Daarom is iedere claim welkom. BMS zal iedere aanvraag naar eer en geweten beantwoorden.

Er is geen maximum.

BMS Procesfinanciering ziet daar geen enkele aanleiding toe.
De ‘proces power’ van BMS Procesfinanciering is ruimschoots voldoende om ook zeer grote zaken aan te kunnen.
Heel graag zelfs. BMS werkt met topadvocaten, die met veel genoegen de degens kruisen met ‘lastige’ partijen.
Ook als dat wat langer duurt.

De complexiteit van een zaak is niet altijd evenredig met het ermee gemoeide bedrag.
De financiële kracht van de tegenpartij is dat helaas meestal wel.

Daar heeft BMS Procesfinanciering een voordeel ten opzichte van u als eiser.
Want BMS Procesfinanciering is 100% onafhankelijk. Zowel financieel  als inhoudelijk.

Uw tegenpartij zal zich dat heel goed realiseren en daardoor eerder openstaan voor een realistische schikking.

 

Reacties zijn gesloten.