aanvraagformulier

  Uw informatie
  tegenpartij
  De casus
  Zo ja, waar en welk stadium ? [/textarea]

  Opmerking:
  Het aanvraagformulier geeft aan wat BMS minimaal moet weten. Daarom is  het efficiënt dit in te vullen.
  Naast die gegevens wil BMS ter beoordeling van de zaak ook graag documenten ‘ge-upload’ hebben.
  Om redenen van Internet security wil BMS dergelijke documenten niet via een website uploaden,
  maar verzoekt BMS u dergelijke documenten als bijlage via een e-mail naar info@bmsprocesfinanciering.nl te verzenden.

  Reacties zijn gesloten.