Drie modellen

BMS Procesfinanciering levert maatwerk en iedere zaak is anders, maar in grote lijnen zijn er drie verschillende opties.
In alle gevallen voert BMS Procesfinanciering het management en de regie, inclusief alle beslissingen over en binnen de procedure.

In alle gevallen heeft eiser na overname door BMS geen kosten meer.

Overleg met eiser en/of diens adviseur(s) vindt afhankelijk van de gekozen werkwijze in meer of mindere mate plaats.
Eiser dient vooraf akkoord te gaan met een  eventueel getuigenverhoor onder ede.

  1. Eiser cedeert de vordering aan BMS Procesfinanciering. Eiser ontvangt een claim van rond de 70% van het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag, uit te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de geïncasseerde gelden door BMS Procesfinanciering. BMS Procesfinanciering kiest in te schakelen advocaten en andere deskundigen. Deze optie is de meest gebruikelijke.
  2. Eiser verkoopt de vordering(en) tegen een overeen te komen bedrag aan BMS Procesfinanciering welke daar mee aan de slag gaat. Eiser heeft verder geen bemoeienis meer met de vordering(en), noch recht op aanvullende betaling. De verplichting om eventueel onder ede als getuige gehoord te worden blijft bestaan. Deze optie is interessant voor partijen (banken, curatoren) die een bundel vorderingen hebben, maar geen tijd, liquiditeit en/of capaciteit om zelf de incasso te doen.
  3. Bij specifieke zaken, waar actieve inbreng van eiser en/of diens adviseur(s), waaronder de reeds op de zaak gezette advocaat, zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk is, zal BMS Procesfinanciering een procesgang in samenwerking met betrokken opzetten die recht doet aan de specifieke situatie. Ook dan blijft BMS Procesfinanciering autonoom leidend in het proces en de te nemen beslissingen. Deze optie is puur maatwerk.

Reacties zijn gesloten.